2 %

Milí rodičia,

Sport Kids Academy je občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať rozvoj športu  a telesných aktivít najmä detí a mládeže a budovať u nich vzťah k športu a k zdravému životnému štýlu. Tréningové procesy pre deti vo veku od 3 mesiacov do 9 rokov, zamerané na všeobecnú športovú prípravu, prebiehajú v 3 alebo 4 mesačných cykloch pod dozorom profesionálnych trénerov v dvoch moderných športových centrách  „EUROVEA gym“ a „BORY gym“.
 
Aj v roku 2017 môže každý z vás poukázať 2% (resp. 3%) zo zaplatenej dane občianskemu združeniu  Sport Kids Academy, o. z. so sídlom Nevädzová 6, 821 01 Bratislava, IČO: 42 352 975, ktoré spĺňa podmienky pre prijatie dvojpercentného podielu zaplatenej dane z príjmu za rok 2016 a je zapísané v Notárskom centrálnom registri určených právnických osôb – prijímateľov tejto dane za zdaňovacie obdobie 2015 pod spisovou značkou NCR po 11720/2016.Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli venovať 2% (3%) zo svojich daní práve občianskemu združeniu Sport Kids Academy, o.z. a tým podporiť rozvoj športovania detí a mládeže už od ich útleho veku.Pripravené formuláre ako aj postup na poukázanie 2% (3%) z daní si môžete stiahnuť tu: