Rybičky 3 - 6 mesiacov

3 - 6 mesiacov | Lekcia je zameraná na nácvik správnej manipulácie s novorodencami a kojencami podľa metodiky Evy Kiedroňovej.

Učíme sa ako manipulovať a pracovať s dieťatkom v súlade s jeho potrebami, vývinovými možnosťami a najnovšími poznatkami v oblasti psychomorického vývoja. Ako správne manipulovať s dieťatkom pri zdvíhaní, pokladaní na podložku, otáčaní, ukľudňovaní, prebaľovaní, kúpaní, dojčení, hraní sa. Naučíme sa k akým najčastejším chybám dochádza v jednotlivých manipulačných technikách a ich dopad na psychomotorický vývin dieťaťa, na čo upozorňovať a ako sa ich vyvarovať.

 • psychomotorický vývoj dieťaťa
 • manipulácia s dojčaťom
 • reflexná terapia
 • posilňovanie cielené k I. a II. vzpriameniu
 • baby massage
 • kompenzačné cvičenia

Trvanie lekcie 45 minút pod vedením profesionálneho trénera.

Tučniačikovia 6 - 12 mesiacov

6 - 12 mesiacov | kurz je zameraný na nácvik správnej manipulácie, II. vzpriamenia dieťaťa a plynulého prechodu do ďaľšieho vývinového stupňa – lozenia podľa metodiky Evy Kiedroňovej.

Dieťatko v tomto období aktívne a hravo komunikuje so svojím okolím. Plazí sa, a posúva vpred vlastným individuálnym spôsobom, učí sa zvládnuť šikmý sed - postupne sa dostáva do sedu, kľačí, hojdá sa na kolienkach, vzpriamuje, individuálne zvláda koordinované a symetrické lozenie. Následne detičky prechádzajú v individuálnom tempe od lozenia cez "chôdzu" pri opore (lozenie vo vertikálnej polohe) k prvým krôčikom.

Učíme sa ako správne podporiť a stimulovať pohyb dieťatka v súlade s jeho psychomotorickým vývinom. Rozvíjame jemnú motoriku, rytmus, vnemy pomocou pohybových a napodobňovacích hier, riekaniek, piesní a tanca. Dbáme na individualitu každého dieťatka. Lekcie sú vedené zábavnou a hravou formou. Učíme sa a získavame ďaľšie inšpirácie, ako sa môžme správne aktívne hrať s deťmi v domácom prostredí.

 •     Psychomotorika, jemná motorika
 •     Manipulácia s dojčaťom
 •     Reflexná terapia
 •     Pohybový rozvoj
 •     Vnem tvarov a farieb
 •     Kompenzačné cvičenia

Trvanie lekcie 45 minút pod vedením profesionálneho trénera.

Chrobáčiky 12 - 18 mesiacov

12 – 18 mesiacov | Kurz je zameraný na rozvoj jemnej motoriky, nácvik správneho vývinu chôdze (vpred, vzad, bokom s oporou/bez opory) podľa metodiky Evy Kiedroňovej.

Dieťatko v tomto období začína mať iný pohľad na svet,  systematicky si osvojuje základnú lokomóciu – chôdzu. V tomto vývinom štádiu plynulo prechádza z chôdze s oporou do chôdze bez opory. Učíme sa s mamičkami ako správne na to J  v súvislosti so psychologickým vývinom dieťaťa. Učíme sa čomu sa vyvarovať a k akým najčastejším chybám dochádza v jednotlivých manipulačných technikách.

Zameriavame sa na rozvoj jemnej motoriky pomocou rôznych inšpiratívnych hier s hudobným doprovodom. Počas lekcie využívame pomôcky pre osvojenie si správneho prevedenia základnej lokomócie ako je fitlopta, nestabilná podložka, overball, preliezky... Získavame ďaľšie inšpirácie, ako sa môžme správne aktívne hrať s deťmi v domácom prostredí.

 • Psychomotorika, jemná motorika
 • Manipulácia s batoľaťom
 • Reflexná terapia
 • Pohybový rozvoj
 • Vnem tvarov a farieb
 • Kompenzačné cvičenia

Trvanie lekcie 45 minút pod vedením profesionálneho trénera.

Kuriatka 18 - 24 mesiacov

18 – 24  mesiacov | Kurz je zameraný na správnu stimuláciu hrubej a jemnej motoriky, rozvoj reči podľa metodiky Evy Kiedroňovej.

Na lekciách rozvíjame u detí:

 • rozvoj základnej lokomócie- chôdze(vpred, vzad, bokom) v rôznych modifikáciach a v simulovaných sťažených podmienkach
 • cvičíme jemnú motoriku- hod, úchop, kotúľanie
 • cvičíme reakčné schopnosti pomocou hier a zvukových povelov, hráme sa na zvieratká, opakujeme a napodobujeme
 • rozvíjame orientáciu v priestore
 • vyliezame, preliezame, zliezame, prekračujeme, hráme sa na zvieratá, napodobňujeme, spievame, tancujeme, čítame, rozprávame sa

Trvanie lekcie 45 minút pod vedením profesionálneho trénera.

Myšky 2 - 3 roky

2 – 3 roky | V tomto období už deti samostatne stoja, dokonale ovládajú koordinovanú chôdzu. Prejavujú emócie rôznymi spôsobmi a učia sa ich zvládať, hlavne v kolektíve. Predstavuje to začiatok jeho sociálneho vývoja.
Na lekciách u detí rozvíjame všestranných pohybový rozvoj v súlade s jeho psychomorickým vývinom, myslenie, sociálny vývoj.

 •  rozvoj chôdze, behu - vpred, vzad, bokom, s pomôckami, cez prekážky, šikmá nestabilná podložka
 • rozvoj sily, koordinácie, obratnosti, ohybnosti prostredníctvom základných gymnastických, atletických prvkov a rôznorodých pohybových hier
 • rozvoj orientačných schopností, percepčných schopností (vyhnutie sa letiacej lopte, udržiavanie rovnováhy, preskočenie povrazu)
 • učíme sa zvládať pravidlá jednoduchých pohybových hier
 • zdokonaľujeme sa v  jemnej motorike - navliekame, staviame, tvoríme
 • cvičením podporujeme správny vývoj chodidla
 •  rozvíjame rytmus v tanečných variáciách
 • pestujeme u detí sebapoznanie a budovanie sebadôvery

Trvanie lekcie 45 minút pod vedením profesionálneho trénera.