Ako rozvíjať u detí pamäť

Pamäť Ako jedna z kognitívnych schopnosti je neoddeliteľnou súčasťou celého a komplexného vývoja dieťaťa .Vzťah k pohybovej činnosti sa vyvíja od kojeneckého veku . Dieťa si na podklade svojich vlastných skúsenostiach vytvára a fixuje základný postoj ku všetkým poznávaným skutočnostiam. Poznávanie je viazané na subjektívne prežitky. Pamäť batoľaťa je krátkodobá postupne si dieťa zlepšuje schopnosť myslieť ,učiť sa a riešiť problémy. Schopnosť pamätať si je najprv ohraničená na dobu dvoch týždňov a postupne sa rozvíja až na jeden rok až do trvalého pamätania. Pamäť treba trénovať. Nakoniec vývoj kognitívnych procesov je v predškolskom období veľmi intenzívny a umožňuje dieťaťu stále dôkladnejšie poznávať svet okolo seba. Preto je od začiatku prenos informácií z matky na dieťa veľmi dôležitý a mal by byť pomalý. Je potrebné sa s dieťaťom neustále rozprávať, napr. aj v kočíku na prechádzke. Deti do 2 rokov sú viac zaujaté "skutočnými" činnosťami ako hrou. Do 2 rokov (senzomotorické obdobie) je pre ne dôležitý konkrétny predmet, konkrétna činnosť, musia vidieť materiálny konkrétny svet: vnímam, chutnám, skúšam, chytám, trhám. Jeho emócie treba konkrétne pomenovať. Podobných podnetov je pre dieťa v jeho bezprostrednom okolí veľké množstvo a preto je vhodné ich všetky využiť. /doma kuchyňa hrnce vareška.....rolka stvol papierom......./ Cieľ cvičenia • naplnenie voľného času. • posilnenie organizmu dieťaťa. • tréning psychiky • pohybové osamostatnenie dieťaťa, to znamená samostatná skúsenosť s pohybom bez pomoci kohokoľvek • rozvoj sociálnych schopnosti. • rozvoj všetkých zmyslov navzájom úzko súvisí • rozvoj rozumový, emocionálny • Každé dieťa má individuálne tempo svojho racionálneho, emocionálneho aj fyzického vývoja. • Je nevyhnutné tieto individuálne rozdiely rešpektovať • využívajme všetky zmysly. • zásadne všetko interaktívne . • dodržujme zásadu od najjednoduchšieho k zložitejšiemu. • základnú úlohu volíme podľa možností a skúseností dieťaťa

autor - Tibor Mišutka