Pohybom k lepším známkam v škole

Dieťa prichádza na tréning smutné a vy už z diaľky vidíte, že má sklenený pohľad a myseľ úplne inde ako telo. „Ahoj Hans. Nad čim rozmýšľaš?“ Snažíte sa odľahčiť: „Nad frajerkou?“. Krátke otočenie hlavou sprava-doľava a už vidíte slzy na krajíčku. Nastane ľútostivý plač a do toho slova s hrčou v hrdle: „Máme veľa domácich úloh a nejde mi matematika.“ Nato môžete zareagovať slovami, ktoré odpútajú pozornosť od vnímaného problému. V krátkosti usmernite myšlienky dieťaťa pohybom, zabudne na domáce úlohy. Prekrvísa mozog, vyplaví sa väčšie množstvo endorfínov, zvýši sa aktivita mozgu.Skúsenosti, no predovšetkým štúdie potvrdzujú, čo je verejne známe. No nie každý tomu verí. Krátko trvajúce, resp. jednorazové a pravidelné cvičenia majú pozitívny vplyv na výsledky v škole. Ako tento fakt zistili? Merateľný rýchlosťou a presnosťou vypočítaných príkladov.

Napríklad, v jednej zo štúdii zistili, že jednorazová (20 minútová) pohybová aktivita zlepšila výsledky testov čítania, hláskovania  (Hillman et al 2009a). V inej štúdii cvičili s deťmi 10-20 minút pred matematickým testom. Tieto deti výrazne prevýšili výsledkami svojich „neaktívnych“ rovesníkov (Howie et al 2015).

A čo pravidelná pohybová aktivita? Pravidelné cvičenie (13 týždňové) výrazne prispelo k zlepšeniu matematických zručnosti (David et al 2013). Tento fakt potvrdzujú aj iné štúdie.

Daniel Ardoy a jeho kolegovia nedávno uverejnili, že významný vplyv nemá počet hodín, ale predovšetkým intenzita zaťaženia. V skupine, ktorá cvičila štyrikrát do týždňa s vysokou intenzitou, zaznamenali (zistili) významné zlepšenia v testoch zameraných na kognitívne schopnosti. Aj známky boli výrazne lepšie v porovnaní s kontrolnou a prvou experimentálnou skupinou. Kontrolná skupina cvičila „iba“ 2 krát do týždňa a prvá experimentálna 4 krát do týždňa miernou intenzitou (Ardoy et al 2014). Pozor, to však neznamená, že čim intenzívnejšie bude dieťa cvičiť, tým lepšie výsledky bude mať. Samozrejme, že výsledky nie sú závislé iba od intenzity, ale aj od úrovne hravosti a rozmanitosti podnetov.

autor: Mgr.Michal Jeleň, PhD. (www.anapeax.sk)