ZDRAVOTNÉ ÚČINKY KONDIČNO-KOORDINAČNEJ PRÍPRAVY

Vo všeobecnosti je známe, že v dnešnej dobe sú deti menej pohybovo gramotné v porovnaní s tým ako boli kedysi. Deti trávili viac času vonku, liezli po stromoch, hrali hry, ktoré sú už veľkou neznámou. Určite poznáte napr. preskakovanie gumy. Dnes také niečo len veľmi ťažko uvidíte vonku. Tieto a samozrejme aj iné aspekty prispievajú k tomu, že detí učíme pohyby, ktoré sú (boli) prirodzené.
Jedným zo spôsobov ako zvýšiť kvalitu športového výkonu, ale aj úroveň zdravia dieťaťa je kondično-koordinačná príprava (KKP, tréning). Prečo? KKP je jednoducho povedané silovo-„metabolický“ tréning (silové cvičenia jedno-, viac kĺbové, vo viacerých smeroch a v druhom prípade ide o cvičenia, ktoré pomáhajú pracovať s príjmom a vydajom energie).
Aké sú teda účinky KKP? Existuje mnoho štúdií, ktoré potvrdili pozitívny vplyv silových cvičení na športový výkon, minimalizujú riziko zranenia a majú vplyv aj na sebavedomie. V prípade detí je tento proces zlepšovania sa primárne vplyvom zvýšenia aktivity nervového systému. Ide o zvýšenie prenosu nervových vzruchov do pracujúceho svalu, o rýchlejšiu „komunikáciu medzi svalmi“ (možno to prirovnať k plesnutiu bičom, keď sa svaly nezapájajú postupne a v rýchlosti, tak jednoducho na konci neplesnú správne), dochádza aj k minimálnej hypertrofii (rastu svalov, nie ako u dospelých). Jedným z významných dôvodov prečo s deťmi robiť silové cvičenia (samozrejme primerané veku) je, že sa zvyšuje hustota kostí (2) Čím vyššia kvalita kostí je v detskom veku, tým lepšie v dospelosti, pretože vplyvom starnutia dochádza k demineralizácií kostí (osteoporóza, u žien viac). Silové cvičenia majú pozitívny účinok aj na kvalitu stavby tela (svaly vs. tuky) (3). Ďalším dôvodom je, že skvalitním prenosu nervových vzruchov sa môžu zlepšiť motorické zručnosti, čo vedie s veľkou pravdepodobnosťou k zvýšeniu rýchlosti v behu, výške výskoku a iným prírastkom vo výkone. V neposlednom rade, silové cvičenia prispievajú aj ku kvalitnejšej práci s kyslíkom, k zvýšeniu flexibility a zníženiu cholesterolu v krvi (resp. úprave pomeru medzi dobrým a zlým cholesterolom) (1). V tejto časti bolo venované viac zdravotným účinkom KKP. V ďalšej časti článku venujem viac pozornosti prevencií pred zraneniami.
Takýto typ prípravy má nezameniteľné miesto v dlhodobej príprave nie len budúceho športovca, ale aj pohybovo aktívneho človeka. Kondično-koordinačná príprava slúži predovšetkým nato, aby sa dieťa naučilo správnu techniku silových cvičení, behu a aj koordinačne náročnejších pohybov. Napríklad, „obyčajný“ drep s vlastným telom je jedno z cvičení, od ktorého sa odvíja mnoho ďalších pohybov. Samotný výskok, dopad z výšky a následný výskok bez správnej techniky drepu je možné zvládať bez následkov len určitý čas. Po čase by pravdepodobne dochádzalo k neprimeranému preťažovaniu členkových, kolenných a bedrových kĺbov.
V prípade, že sú oslabené svaly v oblasti trupu („CORE“) pri dopade z výšky sa dieťa „zlomy“ v drieku a nedokáže využiť v plnej miere svoj potenciál. Správne prevedenie cvičení je podmienené nie len silou svalov nato potrebných, ale aj ich správnym zapojením (synchronizáciou). KKP slúži aj nato, aby boli odstránené (minimalizované) chybné pohybové stereotypy. Čím skôr k takejto náprave dôjde, tým lepšie. V dospelosti je tento proces omnoho ťažší. Aj preto, že je potrebné najprv rozbiť stereotyp a to trvá niekedy dlhšie ako samotný proces učenia.
Kondično-koordinačná príprava má význam pre dieťa hlavne po zdravotnej stránke z pohľadu fyziológie, ale možno ňou odstrániť pohybové nedostatky. Odstrániť problémy s držaním tela, ktoré boli spôsobené vplyvom intenzívneho rastu, či nesprávneho sedenia v škole. Pomôcť nadobudnúť sebavedomie pre ďalšie napredovanie v športe. Na klubovej úrovni už „nie je“ čas na takéto úpravy, resp. učenie základných pohybových vzorov. 

autor: Mgr. Michal Jeleň, PhD. www.anapeax.sk