Krúžok Basketbal, Futbal a Atletika v Eurovea Gym

BASKETBAL, FUTBAL & ATLETIKA

Pýtate sa prečo by ste mali vaše dieťa prihlásiť na kurz zameraný práve na tieto tri športy?

O basketbale sa hovorí, že je jedným z najatraktívnejších športov najmä vďaka jeho rýchlosti a energickosti. Je jedným z najobľúbenejších športov po celom svete a venujú sa mu ľudia bez ohľadu na ich pohlavie, vek, národnosť, rasu či vierovyznanie. Táto krásna športová hra si neustále získava priazeň ľudí aj vďaka tomu, že je možné ju hrať nie len v telocvični, ale aj vonku a nevyžaduje náročné materiálne vybavenie. Mnoho ľudí sa preto basketbalu venuje nie len profesionálne, ale aj ako voľnočasovej aktivite. V basketbalovej hre sa vyskytuje mnoho rozmanitých pohybov. Dieťa musí v prvom rade koordinovať svoje nohy, najmä pri behu do všetkých strán, no zároveň musí byť schopné ovládať loptu, sledovať pohyb spoluhráčov na ihrisku a samozrejme aj pohyb súpera. Práve tieto vymenované aspekty prispievajú k rozvoju priestorovej orientácie, kinesteticko-diferenciačnej schopnosti a učia deti rýchlo a správne sa rozhodovať v jednotlivých herných situáciách. Keď príde rad na streľbu na kôš, je úžasné sledovať tú úprimnú detskú radosť, keď sa im vôbec podarí dohodiť loptu do toho, v ich očiach obrovského, koša. Nehovoriac o tom, keď ten kôš aj trafia a skórujú J. Rovnakú radosť im spôsobuje úspešný dvojtakt, ktorý je spolu so streľbou náročný na rytmizáciu, rovnováhu a koordináciu pohybov. Okrem iného, tým, že je basketbal tímová hra, sa deti prostredníctvom hry učia, že nie sú na ihrisku samé ale všetko je o práci v kolektíve, rešpektovaní spoluhráčov, súperov a taktiež rozhodcov, čo ich v neposlednom rade pripravuje na podobné situácie v každodennom živote. Veľmi podobne ako v basketbale je to aj vo futbale, ale s tým rozdielom, že loptu musí dieťa ovládať dolnou končatinou. Všeobecne je zaužívané, že pre dieťa je jednoduchšie sa najprv naučiť kopať do lopty a až potom hádzať a chytať. Napriek tomu je pre deti však cielené vedenie futbalovej lopty (napríklad slalom s loptou) náročnejšie ako driblovanie s basketbalkou. Je to práve kvôli tomu, že pri futbale majú neustálu potrebu kontrolovať loptu zrakom dole pri nohách, a tým pádom strácajú prehľad o dianí na ihrisku a tiež orientáciu v priestore.

Na hodinách atletiky je potrebné dávať veľký dôraz na získanie správnej techniky behu, skokov, hodov a pod. Ja osobne si veľmi zakladám na správne vykonanie bežeckej resp. atletickej abecedy, nakoľko ju považujem za základ správneho rozcvičenia sa a z vlastnej skúsenosti viem, že v školskej telesnej výchove tomu nie je prikladaná dostatočná vážnosť. Atletická abeceda je výborná v tom, že aktivuje presne tie svalové partie, ktoré sa pri behu najviac používajú. Kopíruje bežecké pohyby, no vykonávaná je vo väčších pohybových rozsahoch, čím neskôr zabezpečuje lepší bežecký výkon.

Na mojich hodinách sa snažím dať deťom širokú základňu rôznych pohybov a prostredníctvom hry a pozitívneho zážitku v nich prebudiť vášeň k športu a spraviť z nich malých športujúcich a zdravých ľudí.

Teším sa na vás Športovci!

Trénerka Sara