Cvičenie s predškolákmi – áno, alebo nie ?

Cvičenie s predškolákmi – áno, alebo nie ?

Dnešná uponáhľaná doba vyvíja tlak nielen na rodičov, ale aj na deti.
Pohybová výchova je v súčastnosti spájaná so zdravým životným štýlom. Jej význam je možné chápať aj  ako prevenciu voči civilizačným chorobám ktoré vyplývajú z nedostatku pohybovej aktivity.
Pre deti v predškolskom veku je pohyb prirodzená súčasť ich života ich každodennej pohybovej činnosti. Deti milujú pohyb. Pri pravidelnom cvičení sa   zvyšuje ich rýchlosť, skvalitňuje  koordinácia, obratnosť a pohotovosť reakcií na rozličné signály. Pohyb kladne vplýva na sústredenosť, zlepšuje orientáciu v priestore, ľahšie sa sústredia na konkrétnu činnosť, rozvíja sa ich pozornosť, vnímanie je jednoduchšie, cibrí sa pamäť a rozvíja myslenie.
Pohybová výchova všeobecne - je v predškolskom období základ zdravého a všestranného rozvoja dieťaťa. Pôsobí na  emocionálnu, sociálnu, psychologickú, kognitívnu, motorickú, fyziologickú, koordinačnú stránku dieťaťa,  čo neskôr pomôže rodičom pri nástupe do školského procesu.
Veď je dosť časté, že niektoré deti majú problém si zaviazať šnúrky na topánke alebo používať príbor. Toto všetko sa dá riešiť pohybovými cvičeniami, keďže všetko je navzájom poprepájané a je prospešné nevynechávať ani jednu zo spomínaných stránok dieťaťa.
Pohyb /alebo cvičenie/ je dôležité, deti ho milujú, skúste využiť to čo vo vašom dieťatku drieme. Dajte mu príležitosť a možnosť ukázať a prezentovať samo seba a možno ani neviete že máte doma nového majstra sveta.

Milí rodičia záleží iba na vás.

Tréner Tibor