Cvičíme s batoľatom

Cvičenie s dieťaťom od narodenia, čo to vlastne znamená? Je to naozaj potrebné a dôležité pre správny vývoj dieťaťa?

Často krát sa stretávam s touto otázkou, či už v súkromí, alebo priamo na vyučovacej lekcii. Stručná charakteristika a zároveň aj odpoveď :). Je to veľmi obšírna téma, v tejto časti sa budeme venovať viac hrubej motorike.

Od narodenia dieťaťa s ním manipulujeme, polohujeme ho pri zdvíhaní, pokladaní, prebaľovaní, otáčaní..teda áno, dá sa povedať, že s dieťatkom cvičíme už od narodenia. Každé tri mesiace od narodenia by malo dieťa zvládnuť, osvojiť si novú zručnosť. Začíname prvým vzpriamením, kedy v polohe na brušku je schopné samostatne zdvihnúť hlavičku, nadväzuje druhé vzpriamenie v 6 mesiaci, kedy v polohe na brušku je schopné zdvihnúť hlavičku a oprieť sa o ruky, pomaly začína so súmerným plazením, v tomto období už zvláda otočenie z chrbáta na bruško a z bruška na chrbát, v 9 mesiacoch šíkmý, neskôr priamy sed a lozenie, v 12 mesiacoch sa stavia cez "rytiera" na nohy. Potom už nasledujú prvé nestabilné krôčky a následne samostatná vzpriamená chôdza.

Každé dieťa je však individuálne a jednotlivé novo nadobudnuté zručnosti si osvojí podľa svojich potrieb a predpokladov. V skupine medzi ostatnými deťmi so svojimi rovesníkmi :) ich nadobudne oveľa rýchlejšie a jednoduchšie. Správnou stimuláciou dieťatka, tj. Posilnením bruška, chrbtových svalov, dolných končatín prispievame k správnemu vývoju to znamená k správnemu prevedeniu jednotlivých zručností. Napr. Nesúmerné plazenie býva u detí časté, dieťa používa viac dominantnú stranu, čo môže byť zapríčinené nesprávnym nosením vo vertikálnej polohe na jednej strane. Pri druhom vzpriamení vytáča hlavičku do jednej dominantnej strany..správnou stimuláciou, správnym nosením, správnymi aktivizujúcimi polohami sa dieťatko krásne "vyrovná" a súmerne bude napredovať vo všetkým zručnostiach :).

autor: Mgr. Michala Danková