Odchylky

Na dobrom začiatku, závisí všetko“

/ J.A.Komenský/

Vývoj dieťaťa počas 1.roku života je veľmi dôležitý po všetkých stránkach osobnosti. Je to obdobie, kedy je dôležité venovať pozornosť všetkému primerane a komplexne, nakoľko dieťa je ako nepopísaná tabuľa, nevie doslova nič. To, ako by sa malo správne vyvíjať nájdete v rôznych publikáciách, my vychádzame z metodiky E.Kiedroň, ktorá detailne vysvetľuje každý jeden mesiac vo vývoji dieťaťa do 1 roka. Aký by mal byť ideálny vývoj dieťaťa je obsiahnutý taktiež v rôznych publikáciach, či blogoch na internete. Dezinformácia môže spôsobiť ďalší nárast zvyšujúcich sa odchyliek vo vývoji dieťaťa.

Najčastejšie príčiny odchyliek sú podľa E.Kiedroň, nasledovné:

  • rýchla, nešetrná alebo nesprávna manipulácia s dieťaťom v náručí, ako sú zvislé, či vodorovné polohy s tlakom na chrbát, provokujúce záklony a zapažovanie

  • nesprávne podmienky k odpočinku, spánku, ako je tvrdá a nepohodlná podložka, naklonená rovina, nestabilná podložka, alebo spánok dieťaťa v šatke, či v náručí so zaklonenou hlavičkou a zapaženými ramenami

  • obmedzený pohyb dieťať v tesnom oblečení, s plienkami okolo panvy, či okolo pásu

  • časté leňošenie dieťaťa v autosedačke, alebo v nosítku, v šatke, či v baby vaku

  • preťažovanie dieťaťa, napr. pri dlhodobom pokladaní dieťaťa do polohy na brucho s plienkami okolo pásu a v oblečení v dobe, kedy sa nevie do polohy na bruško pretočiť samostatne, ale taktiež aj pri posadení do doby, než sa dokáže v lezení posadiť sám, alebo pri vstávaní na nožičky a pri vkladaní do chodítiek, či hopsadiel do doby, než sa z lezenia dokáže postaviť sám

  • nevhodná stimulácia pri hrách s dieťaťom v priebehu dňa alebo pri cvičení a plávaní s kojencami- napr. natriasanie, provokácia so záklonom hlavičky a chrbtice, zapažovanie a dráždenie chodidiel k prepínanie dolných končatín atď.

Tak, ako vraví sám J.A.Komenský „ na dobrom začiatku, závisí všetko“, buďme dôsledný a precízny nielen vo výchove, ale aj v manipulácií s dieťaťom.