Myšky 2 - 3 roky

DETIČKY V TOMTO OBDOBÍ UŽ SAMOSTNATNE STOJA, DOKONALE OVLÁDAJÚ KOORDINOVANÚ CHÔDZU. PREJAVUJÚ EMÓCIE RÔZNYMI SPÔSOBMI A UČIA SA ICH ZVLÁDAŤ – HLAVNE V KOLEKTÍVE. PREDSTAVUJE TO ZAČIATOK SOCIÁLNEHO VÝVOJA. NA LEKCIÁCH U DETÍ PODPORUJEME VŠESTRANNÝ POHYBOVÝ ROZVOJ V SÚLADE S JEHO PSYCHOMOTORICKÝM VÝVINOM, MYSLENIE A SOCIÁLNY VÝVOJ. rozvoj chôdze, behu - vpred, vzad, bokom, s pomôckami, cez prekážky, šikmá nestabilná podložka rozvoj sily, koordinácie, obratnosti, ohybnosti prostredníctvom základných gymnastických, atletických prvkov a rôznorodých pohybových hier rozvoj orientačných schopností, percepčných schopností (vyhnutie sa letiacej lopte, udržiavanie rovnováhy, preskočenie povrazu) učíme sa zvládať pravidlá jednoduchých pohybových hier, zdokonaľujeme sa v  jemnej motorike - navliekame, staviame, tvoríme cvičením podporujeme správny vývoj chodidla,rozvíjame rytmus v tanečných variáciách, pestujeme u detí sebapoznanie a budovanie sebadôvery.