AKO KURZ PREBIEHA:
PRVÁ SKÚŠOBNÁ LEKCIA – prvá lekcia je bezplatná. Na základe prvej lekcie sa môžete rozhodnúť, či do kurzu nastúpite
PRAVIDELNÉ 50 MIN SKUPINOVÉ CVIČENIE – 1x/2x týždenne Utorky a Štvrtky o 16:00 hod/Piatok o 11:00 hod
MAXIMÁLNY POČET – 8 detí v kurze
TRVANIE KURZU: September – November 3 MESIACE (v prípade voľného miesta sa dá kedykoľvek pripojiť)/13 lekcií
METODIKA: podľa EVY KIEDROŇOVEJ
VEDÚCI KURZOV: TIBOR MIŠUTKA
CENA: 130 € (pri nástupe do kurzu, ktorý už prebieha Vám bude odpočítaná alikvotná čiastka od začatia kurzu)

Myšky 2 - 3 roky

DETIČKY V TOMTO OBDOBÍ UŽ SAMOSTNATNE STOJA, DOKONALE OVLÁDAJÚ KOORDINOVANÚ CHÔDZU. PREJAVUJÚ EMÓCIE RÔZNYMI SPÔSOBMI A UČIA SA ICH ZVLÁDAŤ – HLAVNE V KOLEKTÍVE. PREDSTAVUJE TO ZAČIATOK SOCIÁLNEHO VÝVOJA. NA LEKCIÁCH U DETÍ PODPORUJEME VŠESTRANNÝ POHYBOVÝ ROZVOJ V SÚLADE S JEHO PSYCHOMOTORICKÝM VÝVINOM, MYSLENIE A SOCIÁLNY VÝVOJ. rozvoj chôdze, behu - vpred, vzad, bokom, s pomôckami, cez prekážky, šikmá nestabilná podložka rozvoj sily, koordinácie, obratnosti, ohybnosti prostredníctvom základných gymnastických, atletických prvkov a rôznorodých pohybových hier rozvoj orientačných schopností, percepčných schopností (vyhnutie sa letiacej lopte, udržiavanie rovnováhy, preskočenie povrazu) učíme sa zvládať pravidlá jednoduchých pohybových hier, zdokonaľujeme sa v  jemnej motorike - navliekame, staviame, tvoríme cvičením podporujeme správny vývoj chodidla,rozvíjame rytmus v tanečných variáciách, pestujeme u detí sebapoznanie a budovanie sebadôvery.