Rybičky 3 - 6 mesiacov

Kurz je zameraný na nácvik správnej manipulácie s novorodencami a kojencami. Učíme sa ako manipulovať a pracovať s dieťatkom v súlade s jeho potrebami, vývinovými možnosťami a najnovšími poznatkami v oblasti psychomotorického vývoja. Ako správne manipulovať s dieťatkom pri zdvíhaní, pokladaní na podložku, otáčaní, ukľudňovaní, prebaľovaní, kúpaní, dojčení, hraní sa. Naučíme sa k akým najčastejším chybám dochádza v jednotlivých manipulačných technikách a ich dopad na psychomotorický vývin dieťaťa, na čo upozorňovať a ako sa ich vyvarovať. V tomto období by dieťatko malo zvládnuť vrcholnú zručnosť I.vzpriamenie v polohe na bruško, v polohe na chrbte ležať v osi bez odchýlok, v jemnej motorike dosiahnuť postupne cielený úchop.

Tučniačikovia 6 - 12 mesiacov

Kurz je zameraný na nácvik správnej manipulácie, II. vzpriamenia, pretáčania z chrbátika na bruško a späť, a plynulého prechodu do ďalšieho vývinového stupňa – lozenia a chôdze.  Dieťatko v tomto období aktívne a hravo komunikuje so svojím okolím. Plazí sa, posúva vpred, vzad vlastným individuálnym spôsobom, učí sa zvládnuť šikmý sed - postupne sa dostáva do sedu, kľačí, hojdá sa na kolienkach, vzpriamuje, individuálne zvláda koordinované a symetrické lozenie. Následne detičky prechádzajú v individuálnom tempe od lozenia cez "chôdzu" pri opore (lozenie vo vertikálnej polohe) k prvým krôčikom. Učíme sa ako správne podporiť a stimulovať pohyb dieťatka v súlade s jeho psychomotorickým vývinom. Rozvíjame jemnú motoriku, rytmus, vnemy pomocou pohybových a napodobňovacích hier, riekaniek, piesní a tanca.

Chrobáčiky 12 - 18 mesiacov

Kurz je zameraný na rozvoj samostatnej stabilnej chôdze (vpred, vzad, bokom), posilňujeme klenbu chodidla pomocou senzomotorických chodníkov a preliezok cez nestabilné pomôcky, jemnej motoriky pomocou inšpiratívnych hier. Posilňujeme svaly bruška, chrbátika hrovou formou. Rozvíjame sústredenosť, pozornosť, reakčné schopnosti za hudobného doprovodu a riekaniek.  Dieťatko v tomto období začína mať iný pohľad na svet, v tomto vývinom štádiu plynulo prechádza z chôdze s oporou do chôdze bez opory.  Počas lekcie využívame rôzne zaujímavé pomôcky a spoločne sa učíme ako môžeme s dieťaťom pracovať aj v domácom prostredí, aby sme predišli odchýlkam vo vývine.

Kuriatka 18 - 24 mesiacov

Kurz je zameraný na správnu stimuláciu hrubej a jemnej motoriky, rozvoj reči, sluchu, reakčných schopností, obratnosti a koordinácie. Pomocou pohybových hier u detí rozvíjame pozornosť, sústredenie sa na danú činnosť.  Na lekciách rozvíjame u detí rozvoj základnej lokomócie - chôdze(vpred, vzad, bokom) v rôznych modifikáciach a v simulovaných sťažených podmienkach, cvičíme jemnú motoriku- hod, úchop, kotúľanie, cvičíme reakčné schopnosti pomocou hier a zvukových povelov, hráme sa na zvieratká, opakujeme a napodobujeme, rozvíjame orientáciu v priestore, vyliezame, preliezame, zliezame..tak aby sme rovnomerne posilňovali svalstvo celého tela. Budujeme si sociálne cítenie.