4 - 6 ROKOV

Gymnastika, Detská Jóga
Cvičí celá rodina „dieťa&rodič“

NN UCR Kids Challenge

NN UCR je prekážkový beh mestom, ktorý sa uskutoční aj tento rok 9. júna v Bratislave. Obsahom tréningov sú balančné, koordinačné a posilňovacie cvičenia, ako aj kondičná príprava detí či nácvik základných akrobatických tvarov ako kotúle a stojky. Cieľom tréningov je ako pripraviť deti na úspešné zvládnutie preteku, tak i naučiť ich zdravo športovať a mať z pohybu radosť. Na začiatku i konci kurzu prebehne krátke testovanie športových zručností.
Vyvrcholením kurzu je aktívna účasť na preteku za sprievodu trénera, ktorý sa s deťmi postaví na štart, podporí ich počas preteku a postará sa o ich pitný režim a bezproblémové zvládnutie tejto súťaže.

Tréningy gymnastiky sú zamerené na osvojenie si základných gymnastických zručností hravou a zábavnou formou. Obsahom tréningov sú naťahovacie cvičenia, nácvik základných akrobatických tvarov ako kotúle, stojky a premety, ale aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia. Cieľom tréningov je vybudovať u detí pozitívny vzťah k pohybovej aktivite, zlepšiť ich obratnosť a pružnosť, osvojiť si správne držanie tela a zlepšiť silu a koordináciu. Sú vhodné pre začínajúce gymnastky/gymnastov ale aj ako doplnok k inému športu.

6 - 9 ROKOV

Taekwondo, Show Dance, Gymnastika, Kondičný tréning, Cvičí celá rodina „rodič&dieťa“

NN UCR Kids Challenge

NN UCR je prekážkový beh mestom, ktorý sa uskutoční aj tento rok 9. júna v Bratislave. Obsahom tréningov sú balančné, spevňovacie a posilňovacie cvičenia, ako aj kondičná príprava detí či nácvik základných akrobatických tvarov ako kotúle a stojky. Cieľom tréningov je ako pripraviť deti na úspešné zvládnutie preteku, tak i naučiť ich zdravo športovať a mať z pohybu radosť. Na začiatku i konci kurzu prebehne krátke testovanie športových zručností.
Vyvrcholením kurzu je aktívna účasť na preteku za sprievodu trénera, ktorý sa s deťmi postaví na štart, podporí ich počas preteku a postará sa o ich pitný režim a bezproblémové zvládnutie tejto súťaže

Tréningy gymnastiky sú zamerené na osvojenie si základných gymnastických zručností hravou a zábavnou formou. Obsahom tréningov sú naťahovacie cvičenia, nácvik základných akrobatických tvarov ako kotúle, stojky a premety, ale aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia. Cieľom tréningov je vybudovať u detí pozitívny vzťah k pohybovej aktivite, zlepšiť ich obratnosť a pružnosť, osvojiť si správne držanie tela a zlepšiť silu a koordináciu. Sú vhodné pre začínajúce gymnastky/gymnastov ale aj ako doplnok k inému športu.

9 - 12 ROKOV

Kondičný tréning, Show Dance
Cvičí celá rodina „rodič&dieťa"

NN UCR Kids Challenge

NN UCR je prekážkový beh mestom, ktorý sa uskutoční aj tento rok 9. júna v Bratislave. Obsahom tréningov sú balančné, spevňovacie a posilňovacie cvičenia, ako aj kondičná príprava detí či nácvik základných akrobatických tvarov ako kotúle a stojky. Cieľom tréningov je ako pripraviť deti na úspešné zvládnutie preteku, tak i naučiť ich zdravo športovať a mať z pohybu radosť. Na začiatku i konci kurzu prebehne krátke testovanie športových zručností.
Vyvrcholením kurzu je aktívna účasť na preteku za sprievodu trénera, ktorý sa s deťmi postaví na štart, podporí ich počas preteku a postará sa o ich pitný režim a bezproblémové zvládnutie tejto súťaže