AKO KURZ PREBIEHA:
PRVÁ SKÚŠOBNÁ LEKCIA – prvá lekcia je bezplatná. Na základe prvej lekcie sa môžete rozhodnúť, či do kurzu nastúpite
PRAVIDELNÉ 50 MIN SKUPINOVÉ CVIČENIE – 1x/2x týždenne
Gymnastika Pondelok/Streda 17:00     
Detská Jóga Utorok 17:00
Taekwondo Pondelok 18:00
Cvičí celá rodina Štvrtok 17:00
Kondičný tréning Štvrtok 18:00
Show Dance Utorok 18:00
MAXIMÁLNY POČET – 8 detí v kurze
TRVANIE KURZU: September – November 3 MESIACE (v prípade voľného miesta sa dá kedykoľvek pripojiť)/13 lekcií
VEDÚCI KURZOV: Tibor Mišutka/Michal Sahaj
CENA: 130 € (pri nástupe do kurzu, ktorý už prebieha Vám bude odpočítaná alikvotná čiastka od začatia kurzu)

4 - 6 ROKOV

Gymnastika, Detská Jóga
Cvičí celá rodina „dieťa&rodič“

Tréningy gymnastiky sú zamerené na osvojenie si základných gymnastických zručností hravou a zábavnou formou. Obsahom tréningov sú naťahovacie cvičenia, nácvik základných akrobatických tvarov ako kotúle, stojky a premety, ale aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia. Cieľom tréningov je vybudovať u detí pozitívny vzťah k pohybovej aktivite, zlepšiť ich obratnosť a pružnosť, osvojiť si správne držanie tela a zlepšiť silu a koordináciu. Sú vhodné pre začínajúce gymnastky/gymnastov ale aj ako doplnok k inému športu.

Detská joga vychádza z jogy pre dospelých, ale je prispôsobená tak aby deti hravou formouzvládli jednotlivé pozície podľa príbehov zvieratiek, kvetín a pomocou spevu učíme deti správne dýchať. Cieľ: cvičením jogy deti získajú flexibilitu, ohybnosť, správne dýchanie, naučia sa relaxovať /dlhšie spanie/, sústredenosť, úcta k sebe a okoliu, rozvoj fantázie, pozitívne duševné naladenie, tréning pamäte.

Cvičíme všetci spoločne. Pohyb ako hra nám umožní využiť maximum možností ako si spoločne aktívne zacvičiť a dosiahnuť náš vytýčený  cieľ : Byť naozaj zdravou rodinou. Cvičenie prebieha pomocou hier, súťaží, príbehov, využijeme aj fitnes pomôcky a hravou formou ani sami nevieme, že naozaj cvičíme. Rôznymi  námetmi pomôžeme aj vám, ako zaujať svoje deti  a efektívne využiť čas venovaný pre vás a vaše deti. Cieľ: upevňovanie  citových väzieb, spestrenie denného režimu dieťaťa, výchovný progres k získavaniu spoločenských a pohybových návykov.

6 - 9 ROKOV

Taekwondo, Show Dance, Gymnastika, Kondičný tréning, Cvičí celá rodina „rodič&dieťa“

TAEKWONDO je bojový šport bez použitia zbraní zameraný hlavne na SEBAOBRANU, sebaovládanie a zlepšovanie zdravej sebadôvery. Má zaručiť úplné využitie sily a rýchlosti ľudského tela. Charakteristická je hlavne kopacia technika. Deti sa budú učiť správnu techniku, počítanie, základne pojmy postoje a bloky. Tréning vedie Michal Sahaj, ktorý je aj reprezentantom Slovenska.

Hodina Show Dance je vedená bývalou reprezentantkou Slovenska v modernej gymnastike Katkou Plevovou. Tréningy budú spájať práve prvky týchto dvoch estetických športov – modernej gymnastiky a tanca. Deti sa na nich naučia základy modernej gymnastiky (gymnastické ohybnosti, rovnováhy, obraty, skoky) a postupne si budú osvojovať aj prácu s náčiním (švihadlo, lopta, obruč, kužele, stuha). V závislosti od schopností a postupného napredovania skupiny by sme si na záver kurzu pripravili krátke tanečno-gymnastické vystúpenie pre rodičov.

Tréningy gymnastiky sú zamerené na osvojenie si základných gymnastických zručností hravou a zábavnou formou. Obsahom tréningov sú naťahovacie cvičenia, nácvik základných akrobatických tvarov ako kotúle, stojky a premety, ale aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia. Cieľom tréningov je vybudovať u detí pozitívny vzťah k pohybovej aktivite, zlepšiť ich obratnosť a pružnosť, osvojiť si správne držanie tela a zlepšiť silu a koordináciu. Sú vhodné pre začínajúce gymnastky/gymnastov ale aj ako doplnok k inému športu.

Ponúkame nadstavbu, ktorú športové kluby nemajú v ponuke.
Správny rozvoj kondície detí - rozvoj sily, vytrvalosti, koordináciu, pohybové hry s dôrazom na kompenzačné cvičenie. Špeciálny tréning vytvorený na mieru pre jednotlivé športy /tenis, futbal, golf, volejbal,..../ Pri tréningu tiež zapájame rôzne fitness pomôcky formou kruhových tréningov.
Kondičný tréning je zostavený adekvátne veku dieťaťa.
Kladieme dôraz na prežitok cvičenia a zábavu.
Cieľ: Myšlienka je aby sa tréning stal zábavou a nie nutným zlom.

Cvičíme všetci spoločne. Pohyb ako hra nám umožní využiť maximum možností ako si spoločne aktívne zacvičiť a dosiahnuť náš vytýčený  cieľ : Byť naozaj zdravou rodinou. Cvičenie prebieha pomocou hier, súťaží, príbehov, využijeme aj fitnes pomôcky a hravou formou ani sami nevieme, že naozaj cvičíme. Rôznymi  námetmi pomôžeme aj vám, ako zaujať svoje deti  a efektívne využiť čas venovaný pre vás a vaše deti. Cieľ: upevňovanie  citových väzieb, spestrenie denného režimu dieťaťa, výchovný progres k získavaniu spoločenských a pohybových návykov.

9 - 12 ROKOV

Kondičný tréning, Show Dance
Cvičí celá rodina „rodič&dieťa"

Ponúkame nadstavbu, ktorú športové kluby nemajú v ponuke.
Správny rozvoj kondície detí - rozvoj sily, vytrvalosti, koordináciu, pohybové hry s dôrazom na kompenzačné cvičenie. Špeciálny tréning vytvorený na mieru pre jednotlivé športy /tenis, futbal, golf, volejbal,..../ Pri tréningu tiež zapájame rôzne fitness pomôcky formou kruhových tréningov.
Kondičný tréning je zostavený adekvátne veku dieťaťa.
Kladieme dôraz na prežitok cvičenia a zábavu.
Cieľ: Myšlienka je aby sa tréning stal zábavou a nie nutným zlom.

Cvičíme všetci spoločne. Pohyb ako hra nám umožní využiť maximum možností ako si spoločne aktívne zacvičiť a dosiahnuť náš vytýčený  cieľ : Byť naozaj zdravou rodinou. Cvičenie prebieha pomocou hier, súťaží, príbehov, využijeme aj fitnes pomôcky a hravou formou ani sami nevieme, že naozaj cvičíme. Rôznymi  námetmi pomôžeme aj vám, ako zaujať svoje deti  a efektívne využiť čas venovaný pre vás a vaše deti. Cieľ: upevňovanie  citových väzieb, spestrenie denného režimu dieťaťa, výchovný progres k získavaniu spoločenských a pohybových návykov.

Hodina Show Dance je vedená bývalou reprezentantkou Slovenska v modernej gymnastike Katkou Plevovou. Tréningy budú spájať práve prvky týchto dvoch estetických športov – modernej gymnastiky a tanca. Deti sa na nich naučia základy modernej gymnastiky (gymnastické ohybnosti, rovnováhy, obraty, skoky) a postupne si budú osvojovať aj prácu s náčiním (švihadlo, lopta, obruč, kužele, stuha). V závislosti od schopností a postupného napredovania skupiny by sme si na záver kurzu pripravili krátke tanečno-gymnastické vystúpenie pre rodičov.