PSYCHOMOTORICKÁ PORADŇA

AKO PORADŇA PREBIEHA/CIEĽ:

Individuálna 50 minútová poradňa pre rodičov s deťmi

  • Zoznámiť rodičov s predpokladaným vývojom dieťaťa s ohľadom na jeho vek, rozvíjajúce sa schopnosti a spôsob ich prevedenia
  • Vysvetliť rodičom čoho, v akej postupnosti a akým spôsobom by malo Vaše dieťatko v danom veku zvládnuť
  • Spoločne sa pozrieť na kvalitu prevedenia zvládnutých zručností dieťaťa

Metodika: podľa EVY KIEDROŇOVEJ
Poradňu vedie: MGR. MICHALA DANKOVÁ
CENA: 1.hodina /40 €            2.hodina / 25€

Najdôležitejšie je sledovať vývoj dieťaťa v prvých mesiacoch jeho života. Poradňu doporučujeme do 1 roka dieťaťa. Prvú poradňu môžte absolvovať už v 6 týždni a ďalšie kontrolné vyšetrenia do cca 2 – 3 mesiacoch, po ukončení každého trimestra (3m/6m/9m/12m)