Program pre škôlky je vytvorený podľa metodiky Evy Kiedroň.

Prioritou BeCool Sport Kids Academy je komplexný všestranný rozvoj dieťaťa pomocou pohybu.
Rozvíjame u detí nie len ich koordinačné, motorické a kondičné schopnosti ale aj ich pozornosť, vnímanie, pamäť, myslenie a inteligenciu prostredníctvom pohybu.
Zlepšuje sa u detí sociálny kontakt, adaptácia na škôlkárske prostredie, budovanie role v kolektíve.
Deti si osvoja základné pohybové návyky z rôznych druhov športu, akými sú gymnastika, atletika, loptové hry, tanec...
Rozvíjame fyzickú silu, obratnosť, koordináciu, posilňujeme často krát slabé bruško a učíme deti k správnemu držania tela. Správnymi pohybovými návykmi deti pokračujú do dospelosti. Hravou formou za pomoci rôznych motorických, hudobných pomôcok sa deti učia novým pohybovým zručnostiam, budujú si vôľové a sociálne vlastnosti, zlepšujú taktiež jemnú motoriku. U detí upevňujeme pozitívny vzťah k športu a pohybovej kultúre.

2 Varianty

vedenie Pohybovej lekcie priamo u Vás v škôlke
vedenie Pohybovej lekcie u nás v športovej akadémií s vlastnou dopravou mikrobusom

Cenník
Jednotková cena na dieťa s dovozom a odvozom
(škôlka – športová akadémia SPORT KIDS PARK -  škôlka)
Bratislava I,II,V                                                   7,0 €
Bratislava III, IV, okolie BA                                7,5 €

Jednotková cena na dieťa bez dovozu
(tréner vedie pohybovú prípravu priamo v škôlke)
Bratislava I,II,III,IV,V                                          6,0 €

Minimálny počet detí na pohybovú prípravu je 10 detí.