Do všetkých uvedených behov zaraďujeme aj bežecké akcie pre deti v spolupráci Sport Kids Academy Team. 

9.3      ČSOB Zimná séria –Eurovea El Clasico 
5-7.4.  ČSOB Marathon 
1.6      Tatry Night Run 
27.7    Donovaly Night Run 
7.9      Bratislava Night Run 

Triatlon 

27.-28.4  FTVŠ
22.-23.6  Karpatský Triatlon
24.-25.8  Domaša

Benefity budeme priebežne dopĺňať :)