Do všetkých uvedených behov zaraďujeme aj bežecké akcie pre deti, na ktoré majú aktuálny členovia Sport Kids Academy Team BEZPLATNÉ ŠTARTOVNÉ.

9.3.        ČSOB Zimná séria –Eurovea El Clasico
5. - 7.4.  ČSOB Marathon
27.7.      FA KIDS nočníček- Donovaly Night Run
7.9.        Večerný beh REXÍK- Telekom Night Run (Bratislava)

Štartovné na Beh a Bicykel olympijského dňa na Športuj Slovensko:
Prešov 26.5.
Štrbské Pleso 1.6.
Banská Bystrica 23.6.
Bratislava 21.9.

Členstvo v Slovenskom atletickom zväze.

Benefity budeme priebežne dopĺňať :)