Profesionálny TEAM

Profesionálny TEAM, ktorý vytvára pohybovo športové tréningy pre deti od 3-14 rokov. Našim primárnym princípom je prepojiť zdravý životný štýl-šport a rodinu, formou rôznorodých tréningov.

Obsahové zameranie v SPORT KIDS ACADEMY- TEAMU je v závislosti od vekovej kategórie od 3-14/15 rokov:

 - bežecké aktivity-spojené s mozgovou aktivitou (malá telocvičňa) a koordinačno-silové aktivity (úpolová telocvičňa)
 - správne držanie tela (strečing a posilňovanie hravou formou)
 - rozvoj pohybovej gramotnosti v rôznych špecializáciách (atletické a gymnastické disciplíny, loptové hry, sebaobrana a športové lezenie)
 - rozvoj hrubej a jemnej motoriky (uvedomovanie si tela)

CIEĽ: Celoročná zdravotná  a pohybová starostlivosť o deti:

 - rozvíjať pohybové zručností a schopností, teda pohybovú gramotnosť  
 - tvoriť obsah tréningu na overených faktoch a dlhoročných skúsenostiach
 - byť súčasťou zdravého životného štýlu rodín s deťmi
 - tvoriť víkendové aktivity pre celú rodinu a TEAM
 - rozvíjať kognitívne funkcie mozgu prostredníctvom pohybu

HODNOTY TEAM-U:

 - práca s deťmi od útleho veku
 - rozvíjať pozitívny vzťah k športu
 - podporovať zdravý životný štýl rodiny
 - Individuálny prístup k dieťaťu
 - predchádzať rannej špecializácii = ŠPORT HROU
 - podpora pri napredovaní športovcov rôznych špecializácii
 - športom vychovávať mladých ambicióznych ľudí
 - športom k zvládaniu stresových situácii