Členské je uvedené pre jedno dieťa (3 – 15 rokov) prípadne podľa dohody, v sprievode dospelého, alebo bez sprievodu podľa dohody. Členské je splatné mesačne. Platba len prevodom.

Sport kids academy
Becool s.r.o.
Nevädzova 682101 Bratislava
IČO: 42 35 29 75
tel.č.: 0904 822 285

ČSOB
IBAN: SK 12 7500 0000 0040 2091 5804
členské na zimné obdobie ( október – marec nasledujúceho roku) 75.- € mesačne
členské na letné obdobie (apríl – september)                               65.- € mesačne