Otváracie hodiny

Pondelok - Nedeľa: od 10:00 - 20:00

KONTAKTYSport Kids Academy, o.z.

Nevädzová 6, 821 01 Bratislava
registrované na Ministerstve vnútra SR
podč. VVS/1-900/90-42113

IČO: 42352975
DIČ: 2023854085

Platba Kurzov a Kempov:
Banka: ČSOB, a.s.
Účet: 4020915804/7500

Kontakty:

Recepcia / rezervácie hodín:
tel.: +421 911 878 768
e-mail: sportkidspark(at)becool.sk

Pridaj sa do nášho tímu:
e-mail: skp.praca(at)becool.sk

Michala Dankova
Manager
e-mail: dankova@sportkidsacademy.sk

BE COOL, s.r.o.

Nevädzová 6, 821 01 Bratislava

IČO: 35 751 452
DIČ: 2020230707
IČ DPH: SK2020230707

PREVÁDZKA: 

BE COOL SPORT KIDS PARK
EUROVEA
Pribinova 8
811 09, Bratislava

Kontaktný formulár: