Bossu KIDS

BOSSU je balančná pomôcka, na ktorej sa deti naučia ovládať svoj stred tela, čiže hlboké svalstvo brucha a chrbta, ktoré je v bežnom živote veľmi málo zapájane. Zároveň si zlepšia kondičku a naučia sa rovnováhe a koordinácii pohybov. Cvičenie je zamerané na rovnováhu a stabilitu, posilnenie svalstva, natiahnutie stuhnutých svalov a rozpohybovanie kĺbov.

Jump kids

(od 4 rokov ) Bezpečné cvičenie na trampolínkach za hudobného doprovodu je pre deti veľmi zábavná a hravá forma cvičenia. Dieťa si vytvára správne pohybové návyky, zlepšuje svoju koordináciu, obratnosť, priestorové myslenie, súťaživosť. Mäkkými dopadmi na trampolínku nezaťažuje kĺby a efektívne posilňuje a rozvíja stabilitu celého tela. Skupinové cvičenie na trampolínkach pod vedením profesionálneho trénera Dominika Foldesa a Tibora Mišutku sprostredkuje deťom efektívne cvičenie plné radosti a smiechu.

Opice 4 - 6 rokov

4 - 6 rokov | Lekcie sú zamerané na všeobecnú športovú prípravu detí, rozvoj sily, rýchlosti, vytrvalosti, ohybnosti a koordinácie.  Cieľom a základom lekcií je podpora záujmu detí o pohyb, pozitívny vzťah k športu a ich zdravý fyzický vývoj v súvislosti s ich psychomotorickým vývinom. Lekcie sú vedené hravou a zábavnou formou.

Komplexnú športovú prípravu a rozvoj koordinačných, motorických a kondičných schopnosti dosiahneme pomocou:

  • cvičení základnej gymnastiky, atletickej abecedy, využívaním trampolíniek, gymnastického náčinia, kladiny, doskočísk..
  • behu, skokov, preskokov a modifikovanými prekážkovými dráhami,
  • cvičení s atletickými pomôckami, bosu, over ballom, fit loptami,
  • pestujeme u detí sebapoznanie, budovanie sebadôvery a začlenenie sa do skupiny. Učíme ich iniciovať hru,
  • schopnosť počúvať pokyny a schopnosť radovať sa z dosiahnutých cieľov

Lekcia trvá 50 min  pod vedením profesionálneho trénera.

Levy 6 - 9 rokov

 6 - 9 rokov | Lekcie sú zamerané na všeobecnú športovú prípravu detí, rozvoj sily, rýchlosti, vytrvalosti, ohybnosti a koordinácie.  Cieľom a základom lekcií je podpora záujmu detí o pohyb, pozitívny vzťah k športu a ich zdravý fyzický vývoj v súvislosti s ich psychomotorickým vývinom. Lekcie sú vedené hravou a zábavnou formou.

Komplexnú športovú prípravu a rozvoj koordinačných, motorických a kondičných schopnosti dosiahneme pomocou:

  • cvičení základnej gymnastiky, atletickej abecedy, karate, využívaním trampolíniek, gymnastického náčinia, kladiny, doskočísk..
  • behu, skokov, preskokov a modifikovanými prekážkovými dráhami,
  • cvičení s atletickými pomôckami, bosu, over ballom, fit loptami,
  • pestujeme u detí sebapoznanie, budovanie sebadôvery a začlenenie sa do skupiny. Učíme ich iniciovať hru,
  • schopnosť počúvať pokyny a schopnosť radovať sa z dosiahnutých cieľov

Lekcia trvá 50 min  pod vedením profesionálneho trénera

Karate GOYU RYU mini

(6 – 9 rokov) Hlavnou náplňou tréningov pod vedením skúseného kvalifikovaného trénera Michala Jeleňa je športové karate a sebaobrana. Deti trénujú v štýle Goju-Ryu, rôzne obranné a útočné techniky karate, ktoré sú aplikované v športovej forme zápasu kumite. Vyučuje sa i sebaobrana s cieľom, aby jedinci mohli seba alebo svojho blízkeho lepšie brániť pred zvyšujúcim sa násilím. Nakoľko je karate väčšinou individuálna záležitosť, jedinec môže postupovať v tréningu podľa svojich možností a schopností. Okrem samotného nácviku techník karate, sú vhodne do tréningového procesu zapracované i iné činnosti, ktoré samotný tréning oživia a spríjemnia. Napríklad, rôzne športové hry, gymnastické, atletické prvky, ktoré pomáhajú rozvoju priestorovej-orientácie, rovnováhových, rytmických a kinesteticko-diferenciačných schopnosti, sily, rýchlosti, výbušnosti a reakcie. Ďalej posilňovacie a strečingové cvičenia pre správne držanie tela, ktoré pomáhajú ku kvalitnému psychicko-fyzickému vývoju dieťaťa.