Gymnastika

Tréningy gymnastiky sú zamerené na osvojenie si základných gymnastických zručností hravou a zábavnou formou. Obsahom tréningov sú naťahovacie cvičenia, nácvik základných akrobatických tvarov ako kotúle, stojky a premety, ale aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia. Cieľom tréningov je vybudovať u detí pozitívny vzťah k pohybovej aktivite, zlepšiť ich obratnosť a pružnosť, osvojiť si správne držanie tela a zlepšiť silu a koordináciu. Sú vhodné pre začínajúce gymnastky/gymnastov ale aj ako doplnok k inému športu.
Tréningy vedie reprezentantka a viacnásobná majsterka Slovenska v športovom aerobiku Anita Lamošová. Anita má zároveň ukončený magisterský stupeň štúdia na FTVŠ UK v Bratislave, kde študovala študijný odbor učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo so špecializáciou športový aerobik, čím získala najvyšší trénersky kvalifikačný stupeň. Okrem tréningov základnej gymnastiky vedie tréningy všeobecnej pohybovej prípravy a športového aerobiku.

Karate Goyu - Ryu

Hlavnou náplňou tréningov pod vedením skúseného kvalifikovaného trénera Michala Jeleňa je športové karate a sebaobrana. Deti trénujú v štýle Goju-Ryu, rôzne obranné a útočné techniky karate, ktoré sú aplikované v športovej forme zápasu kumite. Vyučuje sa i sebaobrana s cieľom, aby jedinci mohli seba alebo svojho blízkeho lepšie brániť pred zvyšujúcim sa násilím. Nakoľko je karate väčšinou individuálna záležitosť, jedinec môže postupovať v tréningu podľa svojich možností a schopností. Okrem samotného nácviku techník karate, sú vhodne do tréningového procesu zapracované i iné činnosti, ktoré samotný tréning oživia a spríjemnia. Napríklad, rôzne športové hry, gymnastické, atletické prvky, ktoré pomáhajú rozvoju priestorovej-orientácie, rovnováhových, rytmických a kinesteticko-diferenciačných schopnosti, sily, rýchlosti, výbušnosti a reakcie. Ďalej posilňovacie a strečingové cvičenia pre správne držanie tela, ktoré pomáhajú ku kvalitnému psychicko-fyzickému vývoju dieťaťa.

BOSU&JUMP Kids

Je kombinácia dvoch atraktívnych a zábavných pomôcok pre deti. Detské trampolíny a BOSU. Deti sa učia ovládať svoje telo, stred tela, čiže hlboké svalstvo brucha a chrbta, ktoré je v bežnom živote veľmi málo zapájane. Zároveň si zlepšia kondičku a naučia sa rovnováhe a koordinácii pohybov. Cvičenie je zamerané na rovnováhu a stabilitu, posilnenie svalstva, natiahnutie stuhnutých svalov a rozpohybovanie kĺbov. Počas hodiny sa používajú pomôcky akými sú overball, softball, rôzne farebné stuhy, aby bola pre nich hodina zábavnejšia a pestrejšia :). Tréningy sú vedené kondičným trénerom Tiborom Mišutkom v sprievode motivujúcej hudby, ktorú si zaručene budú deti vyspevovať ešte na ceste domov z tréningu.

Florbal

Kolektívny šport podobný pozemnému hokeju. Veľmi vhodná forma kondičného tréningu, vhodný aj na kompenzáciu jednostranného zaťaženia. Budovanie sebadôvery, súťaživosti, priebojnosti, tímovej spolupráce fair – play počas jednotlivých tréningových jednotiek. Trénovanie sily, rýchlosti, obratnosti, reakčných schopností, správnej techniky vedenia lopty, streľby. Tréning je vedený trénerom Adamom, aktuálnym hobby "florbalistom":).

Kondično-koordinačná príprava

Kondično-koordinačná príprava plní kľúčovú úlohu pri napredovaní dieťaťa v mládežníckom športe. Samozrejme má svoje nezameniteľné miesto aj pri dennodenných aktivitách. Takouto prípravou je možné nie len skvalitniť pohybový prejav v športe (futbal, hokej, bojové športy, tenis, a iné), ale aj prispieť k zdravému telesnému vývoju. Kondično-koordinačnou prípravou možno zlepšiť funkciu vnútorného prostredia dieťaťa a tak ho naučiť zvládať stresové situácie v športe, ale aj v škole. Tréning rýchlosti, sily, vytrvalosti spolu s koordinačne náročnými cvičeniami prispievajú k budovaniu vyššieho sebavedomia. Sebavedomie, ktoré je dôležité pre rozvoj herných činnosti jednotlivca.
Obdobie medzi 6.-9. a 9.-12. rokom možno považovať za ideálne pre rozvoj kondičných a koordinačných schopností. V tomto období dochádza k najväčším motorickým prírastkom vo výkonnosti dieťaťa. Z hľadiska perspektívy dieťaťa v športe je takáto príprava nevyhnutná, pretože v klube už nie je čas učiť dieťa správne behať, či odstraňovať akékoľvek nedostatky. Náš tím trénerov dokáže vedecky overenými informáciami a vlastnými skúsenosťami pomôcť dieťaťu k ďalšiemu napredovaniu na klubovej úrovni aj mimo neho. Tréningy prebiehajú pod vedením kondičného trénera Tibor Mišutka a Mgr. Michal Jeleň PhD.

HAPPY Kids Dance

Pohybová príprava pre deti je ideálny typ pre Vaše dieťa, vzhľadom na to, že jej štruktúra je veľmi rozmanitá. Deti sa naučia základné pohyby latinsko-amerických tancoch hravou formou.Základná tanečná príprava vytvára deťom priestor na rozvoj svojich pohybových schopností, učí deti k radosti z tanca, pohybu a kolektívu.Tanečná príprava je predovšetkým zameraná na rozvíjanie rytmiky a koordinácie pohybov, oboznámenie sa s rôznymi štýlmi tancov, ako aj doplnková príprava pre iné športové odvetvia. Erika Kráľová učí deti tancovať kamarátskou a hravou formou. Venovala sa tancu niekoľko rokov, je certifikovanou trénerkou Zumby, Salsation, aktuálne tancuje v tanečnej skupine u Mária Lopéza.

Moderná Gymnastika a Dance Show

Základná pohybová príprava pre deti vedená dvojnásobnou majsterkou sveta v Dance Show a zároveň reprezentantkou Slovenska v modernej gymnastike Katkou Plevovou. Tréningy budú spájať práve prvky týchto dvoch estetických športov – modernej gymnastiky a tanca. Deti sa na nich naučia základy modernej gymnastiky (gymnastické ohybnosti, rovnováhy, obraty, skoky) a postupne si budú osvojovať aj prácu s náčiním (švihadlo, lopta, obruč, kužele, stuha). V závislosti od schopností a postupného napredovania skupiny by sme si na záver kurzu pripravili krátke tanečno-gymnastické vystúpenie pre rodičov.

Jump kids

(od 4 rokov ) Bezpečné cvičenie na trampolínkach za hudobného doprovodu je pre deti veľmi zábavná a hravá forma cvičenia. Dieťa si vytvára správne pohybové návyky, zlepšuje svoju koordináciu, obratnosť, priestorové myslenie, súťaživosť. Mäkkými dopadmi na trampolínku nezaťažuje kĺby a efektívne posilňuje a rozvíja stabilitu celého tela. Skupinové cvičenie na trampolínkach pod vedením profesionálneho trénera Dominika Foldesa a Tibora Mišutku sprostredkuje deťom efektívne cvičenie plné radosti a smiechu.

Opice 4 - 6 rokov

4 - 6 rokov | Lekcie sú zamerané na všeobecnú športovú prípravu detí, rozvoj sily, rýchlosti, vytrvalosti, ohybnosti a koordinácie.  Cieľom a základom lekcií je podpora záujmu detí o pohyb, pozitívny vzťah k športu a ich zdravý fyzický vývoj v súvislosti s ich psychomotorickým vývinom. Lekcie sú vedené hravou a zábavnou formou.

Komplexnú športovú prípravu a rozvoj koordinačných, motorických a kondičných schopnosti dosiahneme pomocou:

  • cvičení základnej gymnastiky, atletickej abecedy, využívaním trampolíniek, gymnastického náčinia, kladiny, doskočísk..
  • behu, skokov, preskokov a modifikovanými prekážkovými dráhami,
  • cvičení s atletickými pomôckami, bosu, over ballom, fit loptami,
  • pestujeme u detí sebapoznanie, budovanie sebadôvery a začlenenie sa do skupiny. Učíme ich iniciovať hru,
  • schopnosť počúvať pokyny a schopnosť radovať sa z dosiahnutých cieľov

Lekcia trvá 50 min  pod vedením profesionálneho trénera.

Levy 6 - 9 rokov

 6 - 9 rokov | Lekcie sú zamerané na všeobecnú športovú prípravu detí, rozvoj sily, rýchlosti, vytrvalosti, ohybnosti a koordinácie.  Cieľom a základom lekcií je podpora záujmu detí o pohyb, pozitívny vzťah k športu a ich zdravý fyzický vývoj v súvislosti s ich psychomotorickým vývinom. Lekcie sú vedené hravou a zábavnou formou.

Komplexnú športovú prípravu a rozvoj koordinačných, motorických a kondičných schopnosti dosiahneme pomocou:

  • cvičení základnej gymnastiky, atletickej abecedy, karate, využívaním trampolíniek, gymnastického náčinia, kladiny, doskočísk..
  • behu, skokov, preskokov a modifikovanými prekážkovými dráhami,
  • cvičení s atletickými pomôckami, bosu, over ballom, fit loptami,
  • pestujeme u detí sebapoznanie, budovanie sebadôvery a začlenenie sa do skupiny. Učíme ich iniciovať hru,
  • schopnosť počúvať pokyny a schopnosť radovať sa z dosiahnutých cieľov

Lekcia trvá 50 min  pod vedením profesionálneho trénera