Basketbal- Futbal- Atletika

Pýtate sa prečo by ste mali vaše dieťa prihlásiť na kurz zameraný práve na tieto tri športy- basketbal, futbal, atletika?
V basketbale sa vyskytuje mnoho rozmanitých pohybov. Dieťa musí v prvom rade koordinovať svoje nohy, najmä pri behu do všetkých strán, no zároveň musí byť schopné ovládať loptu, sledovať pohyb spoluhráčov na ihrisku a samozrejme aj pohyb súpera. Práve tieto vymenované aspekty prispievajú k rozvoju priestorovej orientácie, kinesteticko-diferenciačnej schopnosti a učia deti rýchlo a správne sa rozhodovať v jednotlivých herných situáciách. Keď príde rad na streľbu na kôš, je úžasné sledovať tú úprimnú detskú radosť, keď sa im vôbec podarí dohodiť loptu do  koša, nehovoriac o tom, keď ten kôš aj trafia a skórujú. Rovnakú radosť im spôsobuje úspešný dvojtakt, ktorý je spolu so streľbou náročný na rytmizáciu, rovnováhu a koordináciu pohybov. Okrem iného sa deti prostredníctvom hry učia, že nie sú na ihrisku samé ale všetko je o práci v kolektíve, rešpektovaní spoluhráčov, súperov a taktiež rozhodcov, čo ich v neposlednom rade pripravuje na podobné situácie v každodennom živote. Veľmi podobne ako v basketbale je to aj vo futbale, ale s tým rozdielom, že loptu musí dieťa ovládať dolnou končatinou. Všeobecne je zaužívané, že pre dieťa je jednoduchšie sa najprv naučiť kopať do lopty a až potom hádzať a chytať. Napriek tomu je pre deti však cielené vedenie futbalovej lopty (napríklad slalom s loptou) náročnejšie ako driblovanie s basketbalkou. Je to práve kvôli tomu, že pri futbale majú neustálu potrebu kontrolovať loptu zrakom dole pri nohách, a tým pádom strácajú prehľad o dianí na ihrisku a tiež orientáciu v priestore.
Na hodinách atletiky je potrebné dávať veľký dôraz na získanie správnej techniky behu, skokov, hodov a pod. Ja osobne si veľmi zakladám na správne vykonanie bežeckej resp. atletickej abecedy, nakoľko ju považujem za základ správneho rozcvičenia sa a z vlastnej skúsenosti viem, že v školskej telesnej výchove tomu nie je prikladaná dostatočná vážnosť. Atletická abeceda je výborná v tom, že aktivuje presne tie svalové partie, ktoré sa pri behu najviac používajú. Kopíruje bežecké pohyby, no vykonávaná je vo väčších pohybových rozsahoch, čím neskôr zabezpečuje lepší bežecký výkon.

Teším sa na malých aj veľkých Športovcov!
Trénerka Sára

Gymnastika

Tréningy gymnastiky sú zamerené na osvojenie si základných gymnastických zručností hravou a zábavnou formou. Obsahom tréningov sú naťahovacie cvičenia, nácvik základných akrobatických tvarov ako kotúle, stojky a premety, ale aj spevňovacie a posilňovacie cvičenia. Cieľom tréningov je vybudovať u detí pozitívny vzťah k pohybovej aktivite, zlepšiť ich obratnosť a pružnosť, osvojiť si správne držanie tela a zlepšiť silu a koordináciu. Sú vhodné pre začínajúce gymnastky/gymnastov ale aj ako doplnok k inému športu.
Tréningy vedie reprezentantka a viacnásobná majsterka Slovenska v športovom aerobiku Anita Lamošová. Anita má zároveň ukončený magisterský stupeň štúdia na FTVŠ UK v Bratislave, kde študovala študijný odbor učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo so špecializáciou športový aerobik, čím získala najvyšší trénersky kvalifikačný stupeň. Okrem tréningov základnej gymnastiky vedie tréningy všeobecnej pohybovej prípravy a športového aerobiku.

Karate Goyu - Ryu

Hlavnou náplňou tréningov pod vedením skúseného kvalifikovaného trénera Michala Jeleňa je športové karate a sebaobrana. Deti trénujú v štýle Goju-Ryu, rôzne obranné a útočné techniky karate, ktoré sú aplikované v športovej forme zápasu kumite. Vyučuje sa i sebaobrana s cieľom, aby jedinci mohli seba alebo svojho blízkeho lepšie brániť pred zvyšujúcim sa násilím. Nakoľko je karate väčšinou individuálna záležitosť, jedinec môže postupovať v tréningu podľa svojich možností a schopností. Okrem samotného nácviku techník karate, sú vhodne do tréningového procesu zapracované i iné činnosti, ktoré samotný tréning oživia a spríjemnia. Napríklad, rôzne športové hry, gymnastické, atletické prvky, ktoré pomáhajú rozvoju priestorovej-orientácie, rovnováhových, rytmických a kinesteticko-diferenciačných schopnosti, sily, rýchlosti, výbušnosti a reakcie. Ďalej posilňovacie a strečingové cvičenia pre správne držanie tela, ktoré pomáhajú ku kvalitnému psychicko-fyzickému vývoju dieťaťa.

BOSU&JUMP Kids

Je kombinácia dvoch atraktívnych a zábavných pomôcok pre deti. Detské trampolíny a BOSU. Deti sa učia ovládať svoje telo, stred tela, čiže hlboké svalstvo brucha a chrbta, ktoré je v bežnom živote veľmi málo zapájane. Zároveň si zlepšia kondičku a naučia sa rovnováhe a koordinácii pohybov. Cvičenie je zamerané na rovnováhu a stabilitu, posilnenie svalstva, natiahnutie stuhnutých svalov a rozpohybovanie kĺbov. Počas hodiny sa používajú pomôcky akými sú overball, softball, rôzne farebné stuhy, aby bola pre nich hodina zábavnejšia a pestrejšia :). Tréningy sú vedené kondičným trénerom Tiborom Mišutkom v sprievode motivujúcej hudby, ktorú si zaručene budú deti vyspevovať ešte na ceste domov z tréningu.

Florbal

Kolektívny šport podobný pozemnému hokeju. Veľmi vhodná forma kondičného tréningu, vhodný aj na kompenzáciu jednostranného zaťaženia. Budovanie sebadôvery, súťaživosti, priebojnosti, tímovej spolupráce fair – play počas jednotlivých tréningových jednotiek. Trénovanie sily, rýchlosti, obratnosti, reakčných schopností, správnej techniky vedenia lopty, streľby. Tréning je vedený trénerom Adamom, aktuálnym hobby "florbalistom":).

Kondično-koordinačná príprava

Kondično-koordinačná príprava plní kľúčovú úlohu pri napredovaní dieťaťa v mládežníckom športe. Samozrejme má svoje nezameniteľné miesto aj pri dennodenných aktivitách. Takouto prípravou je možné nie len skvalitniť pohybový prejav v športe (futbal, hokej, bojové športy, tenis, a iné), ale aj prispieť k zdravému telesnému vývoju. Kondično-koordinačnou prípravou možno zlepšiť funkciu vnútorného prostredia dieťaťa a tak ho naučiť zvládať stresové situácie v športe, ale aj v škole. Tréning rýchlosti, sily, vytrvalosti spolu s koordinačne náročnými cvičeniami prispievajú k budovaniu vyššieho sebavedomia. Sebavedomie, ktoré je dôležité pre rozvoj herných činnosti jednotlivca.
Obdobie medzi 6.-9. a 9.-12. rokom možno považovať za ideálne pre rozvoj kondičných a koordinačných schopností. V tomto období dochádza k najväčším motorickým prírastkom vo výkonnosti dieťaťa. Z hľadiska perspektívy dieťaťa v športe je takáto príprava nevyhnutná, pretože v klube už nie je čas učiť dieťa správne behať, či odstraňovať akékoľvek nedostatky. Náš tím trénerov dokáže vedecky overenými informáciami a vlastnými skúsenosťami pomôcť dieťaťu k ďalšiemu napredovaniu na klubovej úrovni aj mimo neho. Tréningy prebiehajú pod vedením kondičného trénera Tibor Mišutka a Mgr. Michal Jeleň PhD.

Moderná Gymnastika a Dance Show

Základná pohybová príprava pre deti vedená dvojnásobnou majsterkou sveta v Dance Show a zároveň reprezentantkou Slovenska v modernej gymnastike Katkou Plevovou. Tréningy budú spájať práve prvky týchto dvoch estetických športov – modernej gymnastiky a tanca. Deti sa na nich naučia základy modernej gymnastiky (gymnastické ohybnosti, rovnováhy, obraty, skoky) a postupne si budú osvojovať aj prácu s náčiním (švihadlo, lopta, obruč, kužele, stuha). V závislosti od schopností a postupného napredovania skupiny by sme si na záver kurzu pripravili krátke tanečno-gymnastické vystúpenie pre rodičov.

Jump kids

(od 4 rokov ) Bezpečné cvičenie na trampolínkach za hudobného doprovodu je pre deti veľmi zábavná a hravá forma cvičenia. Dieťa si vytvára správne pohybové návyky, zlepšuje svoju koordináciu, obratnosť, priestorové myslenie, súťaživosť. Mäkkými dopadmi na trampolínku nezaťažuje kĺby a efektívne posilňuje a rozvíja stabilitu celého tela. Skupinové cvičenie na trampolínkach pod vedením profesionálneho trénera Dominika Foldesa a Tibora Mišutku sprostredkuje deťom efektívne cvičenie plné radosti a smiechu.

Opice 4 - 6 rokov

4 - 6 rokov | Lekcie sú zamerané na všeobecnú športovú prípravu detí, rozvoj sily, rýchlosti, vytrvalosti, ohybnosti a koordinácie.  Cieľom a základom lekcií je podpora záujmu detí o pohyb, pozitívny vzťah k športu a ich zdravý fyzický vývoj v súvislosti s ich psychomotorickým vývinom. Lekcie sú vedené hravou a zábavnou formou.

Komplexnú športovú prípravu a rozvoj koordinačných, motorických a kondičných schopnosti dosiahneme pomocou:

  • cvičení základnej gymnastiky, atletickej abecedy, využívaním trampolíniek, gymnastického náčinia, kladiny, doskočísk..
  • behu, skokov, preskokov a modifikovanými prekážkovými dráhami,
  • cvičení s atletickými pomôckami, bosu, over ballom, fit loptami,
  • pestujeme u detí sebapoznanie, budovanie sebadôvery a začlenenie sa do skupiny. Učíme ich iniciovať hru,
  • schopnosť počúvať pokyny a schopnosť radovať sa z dosiahnutých cieľov

Lekcia trvá 50 min  pod vedením profesionálneho trénera.

Levy 6 - 9 rokov

 6 - 9 rokov | Lekcie sú zamerané na všeobecnú športovú prípravu detí, rozvoj sily, rýchlosti, vytrvalosti, ohybnosti a koordinácie.  Cieľom a základom lekcií je podpora záujmu detí o pohyb, pozitívny vzťah k športu a ich zdravý fyzický vývoj v súvislosti s ich psychomotorickým vývinom. Lekcie sú vedené hravou a zábavnou formou.

Komplexnú športovú prípravu a rozvoj koordinačných, motorických a kondičných schopnosti dosiahneme pomocou:

  • cvičení základnej gymnastiky, atletickej abecedy, karate, využívaním trampolíniek, gymnastického náčinia, kladiny, doskočísk..
  • behu, skokov, preskokov a modifikovanými prekážkovými dráhami,
  • cvičení s atletickými pomôckami, bosu, over ballom, fit loptami,
  • pestujeme u detí sebapoznanie, budovanie sebadôvery a začlenenie sa do skupiny. Učíme ich iniciovať hru,
  • schopnosť počúvať pokyny a schopnosť radovať sa z dosiahnutých cieľov

Lekcia trvá 50 min  pod vedením profesionálneho trénera