Športuj Slovensko je názov nového projektu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV), ktorého cieľom je podporovať deti, mládež a celé rodiny v športových aktivitách. Ide o sériu štyroch letných a dvoch zimných športových podujatí, „Olympijských dní“, ktoré sa uskutočnia v priebehu roka na rôznych miestach Slovenska od Bratislavy cez Vysoké Tatry až po Prešov.

Športuj Slovensko bude mať letnú a zimnú verziu. Letné Olympijské dni sa budú sústreďovať primárne na atletiku a cyklistiku, súčasťou bude aj tzv. Beh olympijských nádejí. Organizátori pripravili aj sériu športových podujatí vhodných pre celé rodiny. 
Ambasádori projektu sú slovenskí olympionici Danka Barteková, Anastasia Kuzminová, Matej Beňuš a Adam Žampa.

Sme radi, že sme súčasťou nového projektu!