Mgr. Michala Danková

Magisterské štúdium ukončila na FTVŠ UK v odbore Trénerstvo, špecializácia Kondičný tréner výkonnostných a vrcholových športovcov. Je inštruktorom rôznych skupinových cvičení ako JUMPING, BOSU, SM-systém...Už počas štúdia sa začala venovať práci s deťmi. Absolvovala rôzne semináre a workshopy zameraných na prácu s deťmi v CZ. Získala niekoľko certifikátov "kondičný tréning detí a mládeže".
Ako bývalá vrcholová plavkyňa sa najskôr venovala niekoľko rokov výuke dojčenského plávania, neskôr plaveckej výuke detí predškolského a mladšieho školského veku.
Nadstavbové štúdium – rekvalifikačné vzdelanie absolvovala na Inštitút vzdelávaní Eva Kiedroňová v CZ -  certifikovaný Inštruktor psychomotorického vývoja (0-12 mesiacov), Inštruktor kreatívnych  a pohybových aktivít pre rodičov a deti (3 – 6 rokov). V BeCool Sport Kids Academy sa venuje práve správnej manipulácií a stimulácií dieťaťa do 12 mesiacov a rozvoju kognitívnych funkcií dieťaťa pomocou všeobecnej pohybovej prípravy v období predškolského a mladšieho školského obdobia. Podieľa sa na tvorbe plánov pre športové tábory, kempy. Je odbornou garantkou projektu HÝBSA SLOVENSKO.

Sanja

Volám sa Sanja Starčević a som študentkou druhého ročníka bakalárskeho štúdia na FTVŠ UK so študijným odborom kondičný tréner.  Popri štúdiu sa venujem futbalu, aktívne hrám za Slovan. Pred tým som aktívne hrávala v super lige v Srbsku. Dlhodobo som v športe, začínala som v troch rokoch. Šport je mojim životným štýlom, za ktorý som vďačná Bohu. Preto sa snažím odovzdať deťom  všetko čo aj mňa moji tréneri učili. Správať sa spravodlivo a dať vždy svoje maximum. Dva roky som súčasťou akadémii, a trénujem detičky vo veku medzi 2-6 rokov. Pre mňa sú detí prúd úprimnosti a férovosti, preto ma stále baví s nimi trénovať a rásť dennodenne. S láskou vaša trénerka Sanja Starčević.

Mgr. Michal Jeleň, PhD.

MOTTO: „Keď narazíš na stenu, nevzdávaj sa. Vymysli ako ju preliezť, prejsť cez ňu..“M.Jordan
Magisterské štúdium ukončil na FTVŠ UK v odbore Trénerstvo, špecializácia Kondičný tréner výkonnostných a vrcholových športovcov. Pôsobí na Technologickom inštitúte športu ako vysokoškolský učiteľ v oddelení športovej diagnostiky. Je autorom a spoluautorom viac ako 40 publikácií, z toho cez 10 v časopisoch indexovaných vo Web of Science, SCOPUS a Current Contents. Taktiež spoluautorom patentu orientovaného na „zdravý stred tela“. Okrem toho je spoluriešiteľom vedecko-výskumných projektov VEGA MŠ SR a SAV, medzinárodného projektu European Foundation for the Study of Diabetes & Lilly Research Fellowship Programme a bilaterálneho projektu APVV.
Venuje sa športovému karate, kde získal na Slovenskej aj medzinárodnej úrovní významné ocenenia. Svoju trénerskú činnosť zameriava na predprípravu a prípravu deti od 4 do 12 rokov v športe aj mimo neho. Predovšetkým ju zameriava na všeobecnú pohybovú prípravu a bojové umenia. Pôsobí aj ako športový diagnostik deti a ako športový tréner detí pôsobí aj v BeCool Sport Kids Academy. Podieľa sa na tvorbe plánov pre športové tábory, kempy a na zvyšovaní povedomia zdravotných aspektov pohybovej aktivity na organizmus dieťaťa v predškolskom a školskom veku.

Tibor Mišutka

MOTTO: Život sa začína na konci vašej komfortnej zóny.
Tréner I. triedy vo fitness a kulturistike ako profesionálny športovec sa venoval Indoor Cyclingu, Cyclingu a MTB maratónu. Je certifikovaným inštruktorom BOSU inštruktor /Face academy/, TRX, SM systém 1-2, deepWORK inštruktor, Gymstick, Flovin, Daflex systém, Kettlebells, Pump fx, Gumn-ex training systém...Už niekoľko rokov sa intenzívne venuje deťom v období predškolského a mladšieho školského veku. Je certifikovaný inštruktorom cvičenia s deťmi od 0 – 6 rokov, psychomotorický vývoj dieťaťa do 1 roka, cvičenia a programy s deťmi vo veku 1 – 3 roky podľa Evy Kiedroň. Je absolventom rôznych seminárom so zameraním na deti a ich zdravý telesný vývoj. Aktuálne sa venuje všeobecnému pohybovému rozvoju detí v BeCool Sport Kids Academy, kde kladie dôraz na zvyšovanie povedomia zdravotných aspektov pohybovej aktivity na dieťa. Pravidelne sa zúčastňuje ako kondičný tréner na športových kempoch BeCool Sport Kids Academy.

Michal Sahaj

Volám sa Mišo, som bývalý profesionálny futbalista a mládežnícky reprezentant SR vo všetkých vekových kategóriách, od U-15 až po U-21. Hrával som vo viacerých prvoligových kluboch na Slovensku a v Česku (ŠK Slovan Bratislava, MFK Ružomberok, Bohemians Praha, FC Vysočina Jihlava). Po skončení aktívnej kariéry som sa začal venovať trénerstvu, trénoval som deti v Slovane Bratislava, Hradci Králové a v súčasnosti pôsobím ako tréner mládeže v FC Petržalka. Som držiteľom trénerskej licencie UEFA B. Práca s deťmi ma neuveriteľne napĺňa, baví ma sledovať ich tréningové nadšenie a progres, ktorý dosahujú pravidelným tréningom. V Sport Kids Academy sa chceme zamerať na futbalovú prípravu detí predškolského veku, kde si zábavnou a hravou formou osvoja základné futbalové zdatnosti a zároveň zlepšia pohybové a koordinačné schopnosti. V spolupráci s bratislavskými futbalovými klubmi by sme účastníkov našich kurzov odporúčali práve do jednotlivých futbalových klubov v Bratislave (ŠK Slovan Bratislava, FC Petržalka, FKM Karlova Ves,...), kde by mohli pokračovať vo svojom futbalovom raste.