Miška

Čaute. Volám sa Miška. Magisterské štúdium som ukončila na FTVŠ UK v odbore Trénerstvo, špecializácia Kondičný tréner výkonnostných a vrcholových športovcov. Som inštruktorom rôznych skupinových cvičení ako napríklad JUMPING, BOSU, SM-systém,... Už počas štúdia som sa začala venovať práci s deťmi. Ako bývalá vrcholová plavkyňa som sa niekoľko rokov venovala výuke dojčenského plávania. Nadstavbové štúdium - certifikovaný inštruktor kreatívnych programov a cvičení pre rodičov s deťmi: psychomotorický vývoj dieťaťa od narodenia do 6. roku dieťaťa, metodika cvičenia s deťmi 0 - 12 mesiacov, s batoľatami a s deťmi predškolského veku získala na Inštitúte Vzdelávania Evy Kiedroň v ČR. V BeCool Sport Kids Academy sa venujem práve správnej manipulácií a stimulácií dieťaťa do 12 mesiacov a rozvoju kognitívnych funkcií dieťaťa pomocou všeobecnej pohybovej prípravy v období predškolského a mladšieho školského obdobia. Podieľam sa na tvorbe plánov pre športové tábory a kempy. Pravidelne sa zúčastňujem ako kondičný tréner na Letnom Plaveckom KEMPE Martiny Moravcovej a na športových kempoch BeCool Sport Kids Academy.

Sára

Volám sa Sara Levićanin. Pochádzam zo Srbska no žijem celý život tu na Slovensku. Momentáne študujem na FTVŠ UK v odbore Kondičný tréner vo výkonnostnom a vrcholovom športe. Od malička inklinujem ku športu. Ako dieťa som sa 7 rokov venovala stepovaniu. Potom ma na 2 roky zlákal volejbal no moje srdce si najviac získal basketbal, ktorému som sa súťažne venovala 6 rokov. Bohužiaľ mi môj zdravotný stav nedoprial zotrvať pri tejto krásnej športovej hre a tak som sa vybrala cestou po trénerských chodníčkoch. Rozhodla som sa, že by som najradšej trávila čas trénovaním detí a preto sa starám o zručnosti nádejných malých basketbalistov a všeobecnú pohybovú prípravu detí vo vekovom rozpätí 2-11 rokov. Taktiež sa pravidelne zúčastňujem ako trénerka rôznych letných aj zimných kempov pre deti.

Anita

Volám sa Anita Lamošová a som študentkou posledného ročníka magisterského štúdia na FTVŠ UK so študijným odborom učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo športového aerobiku. Popri štúdiu sa na reprezentačnej úrovni venujem športovému aerobiku, ktorý je jedným z gymnastických športov. Reprezentujem Slovensko na rôznych medzinárodných podujatiach ako napríklad na majstrovstvách Európy, či sveta. V minulosti som sa 9 rokov venovala modernej gymnastike. Trénovaniu detí sa venujem už piatym rokom a trénujem detičky vo veku medzi 2 až 10 rokov. Špecializujem sa hlavne na trénovanie základnej a všeobecnej gymnastiky, všeobecnej pohybovej prípravy a športového aerobiku.

Monika

Moje meno je Monika Ťažárová a som študentkou učiteľstva na Trnavskej univerzite v Trnave. Športu sa venujem odmalička - okrem iného som vyše 10 rokov súťažne tancovala. Nakoľko mi zdravie nedovolilo pokračovať, začala som sa venovať trénerstvu. Úspešne som školenia “Kondiční tréner detí a mládeže” v 3DFA a Tréner detskej atletiky. Druhým rokom vediem atletický krúžok za AK AŠK Slávia Trnava a v Sport Kids Academy sa venujem deťom od 2 rokov - vediem kurzy všeobecnej pohybovej prípravy a taktiež napr. kurz gymnastiky.

Sanja

Volám sa Sanja Starčević a som študentkou druhého ročníka bakalárskeho štúdia na FTVŠ UK so študijným odborom kondičný tréner.  Popri štúdiu sa venujem futbalu, aktívne hrám za Slovan. Pred tým som aktívne hrávala v super lige v Srbsku. Dlhodobo som v športe, začínala som v troch rokoch. Šport je mojim životným štýlom, za ktorý som vďačná Bohu. Preto sa snažím odovzdať deťom  všetko čo aj mňa moji tréneri učili. Správať sa spravodlivo a dať vždy svoje maximum. Dva roky som súčasťou akadémii, a trénujem detičky vo veku medzi 2-6 rokov. Pre mňa sú detí prúd úprimnosti a férovosti, preto ma stále baví s nimi trénovať a rásť dennodenne. S láskou vaša trénerka Sanja Starčević.

Mišo

Ahojte všetci. Volám sa Mišo. Magisterské štúdium som ukončil na FTVŠ UK v odbore Trénerstvo, špecializácia Kondičný tréner výkonnostných a vrcholových športovcov. Pôsobím na Technologickom inštitúte športu ako vysokoškolský učiteľ v oddelení športovej diagnostiky. Som autorom a spoluautorom viac ako 40 publikácií, pričom viac ako 10 z nich je súčasťou časopisov indexovaných vo Web of Science, SCOPUS a Current Contents. Taktiež som spoluautorom patentu orientovaného na „zdravý stred tela". Okrem toho som spoluriešiteľom vedecko-výskumných projektov VEGA MŠ SR a SAV, medzinárodného projektu European Foundation for the Study of Diabetes & Lilly Research Fellowship Programme a bilaterálneho projektu APVV.
Venujem sa športovému karate, v ktorom som získal na Slovenskej aj medzinárodnej úrovní významné ocenenia. Svoju trénerskú činnosť zameriavam na predprípravu a prípravu detí od 4 do 12 rokov v športe aj mimo neho. Predovšetkým sa zameriavam na všeobecnú pohybovú prípravu a bojové umenia. Pôsobím aj ako športový diagnostik detí a ako ich športový tréner pôsobím aj v BeCool Sport Kids Academy. Podieľam sa na tvorbe plánov pre športové tábory, kempy a na zvyšovaní povedomia zdravotných aspektov pohybovej aktivity na organizmus dieťaťa v predškolskom a školskom veku.

Dominik

Ahojte, moje meno je Dominik, mám 22 rokov a k športu ma to ťahalo prakticky od detstva. Svojho času som hrával aktívne volejbal, no neskôr som sa našiel viac v individuálnych bojových športoch. Mám za sebou pár rokov karate, ale najintenzívnejšie som sa venoval Thajskému boxu. Tréningy thajského boxu sú okrem techniky aj o posilňovaní celého tela a budovaní fyzickej kondície, čo je niečo, čo sa snažím prenášať aj do svojich tréningov v Sport Kids Academy. Som presvedčený, že v dnešnej sedavej dobe, sa aj deti potrebujú viac hýbať a preto tréningy so mnou budú vždy najmä o pohybe, či už formou hier a rôznych prekážkových dráh, alebo zábavných dynamických cvičení, aby sme sa jednak cítili dobre, ale aj si spolu dobre zamakali.

Tibor

Ahojte. Volám sa Tibor a som tréner I. triedy vo fitness a kulturistike. Ako profesionálny športovec som sa venoval Indoor Cyclingu, Cyclingu a MTB maratónu. Som certifikovaným inštruktorom BOSU, TRX, SM-systému, deepWORK, Gymstick, Flovin, Daflex systému, Kettlebells, Pump fx, Gumn-ex training systému. Už niekoľko rokov sa intenzívne venujem deťom v období predškolského a mladšieho školského veku. Som tiež certifikovaným inštruktorom cvičenia s deťmi od 0 - 6 rokov, venujem sa psychomotorickému vývoju dieťaťa do 1 roka, cvičeniam a programom s deťmi vo veku 1 - 3 roky podľa Evy Kiedroň. Som absolventom rôznych seminárov so zameraním na deti a ich zdravý telesný vývoj. Aktuálne sa venujem všeobecnému pohybovému rozvoju detí v BeCool Sport Kids Academy, kde kladiem dôraz na zvyšovanie povedomia zdravotných aspektov pohybovej aktivity na dieťa. Pravidelne sa ako kondičný tréner zúčastňujem aj na športových kempoch.