Cena uvedená na letáčiku platí len pre členov Sport Kids Academy.                                                                                                                                                                                                   Cena pre nečlenov Sport Kids Academy je 389 €.